Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Hip hop - Deti ulice

V Júli v roku 2006 bol pri OZ CESPOM založený tanečný klub Deti uzlice pod vedením Evy Kaločaiovej a Alexandra Motošku . Do klubu chodili deti z Lučenca a jeho okolia.

Dnes vedie tanečný klub študent Roland Dandó z Lučenca . Tanečníci sa pravisdelne stretávajú v komunitnom centre na ulici J. Kármana č. 26 v popoludňajších hodinách . Súbor  sa zúčastňuje rôznych prehliadok,  vystúpení a súťaží v Lučenci a na celom Slovensku. Vekový priemer detí je od 6 do 22 rokov.

V prípade záujmu môžete Vaše dieťa prihlásiť na adrese OZ CESPOM