Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Podporili nás

 

Nadácia IUVENTA

 

 
 

Európsky sociálny fond

 
 
 
 

Fond sociálneho rozvoja

 
 
 
 
 

 Nadácia intenda

 
 
 
 
 
 

 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 
 
 
 
 

Nadácia otvorenej spoločnosti

 

 
 
 
 

 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 
 
 
 
 
 
 
 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 
 
 
 
 

 Ambasáda USA v Bratislave

 
 
 
 
 

Úrad vlády Slovenskej republiky

 
 
 
 
 
 

 Asociácia komunitných centier

 
 
 
 
 
 
 
 

 DFID Veľká Británia