Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Úrad vláady SR

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2013 podporil nasledovné projekty :

 
  1. Umelecký tábor v CESPOME pre rómske deti Slovenska
  2. XI. ročník celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne Rómsky hlások - Romano hangóro
  3. Spevácko tanečný súbor CESPOM